Mathema d.o.o. - Križevci

ProLab LIMS

ProLab LIMS - Laboratory Information Management System koristi se u radu raznovrsnih laboratorija i služi za upisivanje dostavljenih uzoraka, njihovu obradu, distribuciju uzoraka iz prijemnog ureda u laboratorije te međulaboratorijsko pretraživanje, ispis radnih naloga i izvješća o izvršenim pretraživanjima te statističku obradu podataka.

Implementacijom sustava uspostavlja se potpuni nadzor na procesima unutar laboratorija te se s lakoćom može aplicirati u svim situacijama koje zahtijevaju laboratorijska pretraživanja.

ProLab Primjena Snimke zaslona

Pregled nekih od područja primjene programa ProLab

Klasična svinjska kuga, molekularna virologija i genetika

Dijagnosticiranje klasične svinjske kuge i genotipizacija izdvojenih izolata virusa KSK.
Dijagnosticiranje virusnih infekcija primjenom molekulskih metoda.
Tipizacija izolata virusa i filogenetska analiza putem utvrđivanja nukleotidnih slijedova genoma.
Utvrđivanje srodstva i izrada populacijskih studija temeljem analize DNK eukariotskih stanica.

Patologija preživača i TSE

Morfološka dijagnostika patoloških procesa na domaćim i divljim preživačima.
Brza dijagnostika animalnih transmisivnih spongiformnih encefalopatija.

Opća patologija

Patomorfološka dijagnostika sa svrhom utvrđivanja uzroka bolovanja i uginuća različitih domaćih i divljih životinjskih vrsta.
Korištenje tehnike imunohistokemije i hibridizacije kao konfirmativne dijagnostičke metode za dijagnostiku virusnih bolesti svinja.
Histopatološke pretrage tkiva.

Bjesnoća i opća virologija

Dijagnosticiranje zaraznih bolesti virusne etiologije domaćih i divljih životinja, prije svega respiratornih bolesti preživača.
Dijagnosticiranje bjesnoće i bolesti Aujeszkog.
Kontrola imunogenosti virusnih monovalentnih i polivalentnih cjepiva domaćih i stranih proizvođača.

Veterinarska ekologija

Upotpunjuje dijagnostičke i znanstveno istraživačke aktivnosti laboratorija.
Predmet zanimanja obuhvaća : smještaj i način držanja životinja, izvori i putovi širenja uzročnika infekcija, postupci sprečavanja širenja infekta, pitanje zbrinjavanja otpadnih tvari animalnog podrijetla, zaštita i dobrobit životinja.

Mikrobiologija hrane

Mikrobiološka pretraga uzoraka hrane animalnog podrijetla.
Kontrola mikrobiološke čistoće površina i pribora za pripremu hrane.
Kontrola u proizvodnim objektima za klanje životinja, preradu i proizvodnju hrane animalnog podrijetla.

Medicinski pripravci

Nadležan za kontrolu kvalitete VMP domaćih i stranih proizvođača.
Procjena dokumentacije za registraciju ( analitička i klinička izvješća ) temeljem Zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarsko medicinskim pripravcima i važećih pravilnika.

Analitička kemija

Provedba širokog spektra kemijskih analiza u cilju utvrđivanja kakvoće hrane za životinje i namirnica animalnog podrijetla.
Određivanje razina ostataka tvari s anaboličkim učinkom u biološkom materijalu.

Bakterijske zoonoze

Serološka, bakteriološka i molekularna dijagnostika bakterijskih zoonoza ( bruceloza, tuberkuloza, leptospiroza i Q-groznica).
Serološka dijagnostika paratuberkuloze, jersinioze, maleusa, durine i virusnog artritisa konja.
Pretraga ljudske krvi na brucelozu i leptospirozu.

Parazitologija

Determinacija endo i ektoparazita domaćih i divljih životinja primjenom klasičnih parazitoloških metoda kao i primjenom imunodijagnostičkih testova.
Istraživanje pojave parazita uzročnika zoonoza.

Mastitisi i kakvoća sirovog mlijeka

Laboratorijska i terenska dijagnostika upala vimena.
Određivanje higijenske kakvoće i kemijskog sastava sirovog mlijeka.
Kvalitativno određivanje sadržaja inhibitornih tvari.

Serološka dijagnostika virusnih bolesti

Laboratorijska i terenska dijagnostika virusnih bolesti.
Kontrola virusnih bolesti domaćih životinja koje se uvode u rasplod radi poboljšanja genetike u stočarstvu.
Provedba kontrole zdravstvenog nadzora domaćih životinja u intenzivnom načinu držanja.

Opća bakteriologija

Izdvajanje uzročnika bolesti iz dijagnostičkog materijala i njegova identifikacija.
Određivanje osjetljivosti uzročnika bolesti prema antimikrobnim lijekovima disk difuzijskom metodom.
Određivanje specifičnih protutijela za određene uzročnike bolesti.
Identifikacija bakterija i gljivica pomoću suvremenih biokemijskih identifikacijskih sustava.

Rezidue

Određivanje ostataka zabranjenih supstanci, veterinarskih lijekova i kontaminanata u proizvodima životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi ( mlijeko, meso, mesni proizvodi, med, jaja, riba, školjke ), uzorcima životinjskog podrijetla ( organi životinja ) te hrani za životinje.
Određivanje vrsta mesa u proizvodima životinjskog podrijetla.

Mikrobiologija hrane za životinje

Bakteriološka i mikološka pretraga sirovina i smjesa u proizvodnji i prometu.
Bakteriološka i mikološka pretraga krmiva pri uvozu i izvozu.
Procjena rezultata bakterioloških, mikoloških i kemijskih analiza krmiva.
Terenska ekspertiza zdravstvenih problema stoke u vezi s nepravilnom hranidbom.

Patologija riba

Dijagnostika bolesti akvatičnih organizama u nacionalnoj proizvodnji i pri uvozu iz drugih zemalja.
Dijagnostičke pretrage sa svrhom utvrđivanja zdravstvenog stanja riba i školjkaša iz uzgoja i ulova sa ciljem postavljanja dijagnoze i davanja preporuke o liječenju i mjerama suzbijanja bolesti.

Laboratorijski informacijski sustav upravljanja i kontrole (ProLab) koristi se za upravljanje informacijama i podacima u znanstvenim i komercijalnim laboratorijima. LIM sustavi su sofisticirani programski paketi koji služe u razne svrhe, uključujući i upravljanje operacijama, evidenciju upravljanja podataka, kontrole kvalitete, razmjenu informacija između laboratorija mnogih zainteresiranih strana, uključujući i tehničara, operatera, znanstvenika, klijentima i usklađenosti stručnjaka.

ProLab LIMS je sveobuhvatno rješenje dizajnirano za pojednostavljenje i automatizaciju procesa laboratorijskih pretraga za male, srednje i velike laboratorije koji pripadaju različitim industrijskim sektorima. To je potpuno skalabilno rješenje s mogućnošću da raste kako će se Vaše potrebe razvijati, te također nudi fleksibilnost i podržava da korisnik može konfigurirati tijekove rada za široki raspon laboratorijskih procesa.

ProLab LIMS će vas prilikom korištenja riješiti neefikasnosti ručne obrade procesa i samim time ćete izbjeći gubitak produktivnosti. Sveobuhvatno je rješenje dizajnirano za pojednostavljenje i automatizaciju procesa laboratorijskih pretraga, te je potpuno prilagodljivo rješenje - sa mogućnošću proaktivnog razvijanja sustava prema vašim potrebama.

Zanima Vas LIMS rješenje za Vaš laboratorij?

Obratite nam se sa povjerenjem!

Kontakt

Korisnici ProLab sustava su prepoznali naš trud te da uz njihovu pomoć kroz korisne informacije dođemo do proizvoda zavidne kvalitete LIMS sustava. Naši korisnici znaju da postizanje uspjeha je dvosmjerna ulica pa stoga naša tvrtka tretira svakog korisnika kao prijatelja, kolegu sa posebnim potrebama i zahtjevima.

Naše proizvode i usluge koriste:

Hrvatski veterinarski institut
Slaven d.o.o Veterinarski zavod Banja Luka
Sample Control d.o.o.
ISO 9000
Javna ustanova Veterinarski Zavod Hercegovačko-neretvanske županije