Mathema d.o.o. - Križevci

ProLab LIMS

ProLab LIMS - Laboratory Information Management System koristi se u radu raznovrsnih laboratorija i služi za upisivanje dostavljenih uzoraka, njihovu obradu, distribuciju uzoraka iz prijemnog ureda u laboratorije te međulaboratorijsko pretraživanje, ispis radnih naloga i izvješća o izvršenim pretraživanjima te statističku obradu podataka.

Implementacijom sustava uspostavlja se potpuni nadzor na procesima unutar laboratorija te se s lakoćom može aplicirati u svim situacijama koje zahtijevaju laboratorijska pretraživanja.

ProLab Primjena Snimke zaslona

ProLab LIMS

Bez obzira na vrstu laboratorija, iz prve ruke znate koliko zahtjevna laboratorijska istraživanja mogu biti, od ispitivanja i skladištenja uzoraka za dokumentiranje rezultata i pripremu za važeće revizije, operativni izazovi s kojima se suočavate mogu biti vrlo zahtjevni. Upotreba ručnih procesa ili zastarjelih informacijskih sustava upravljanja samo pridonose neefikasnosti, što povećava mogućnosti za pogreške i dovodi do smanjenja produktivnosti

Najveća potreba, bogatstvo i prednost za vaš laboratorij je informacija: našim PROLAB sustavom postižete njezinu cjelovitost te tako povećavate samu vrijednost vašeg cjelokupnog poslovanja.

ProLab LIMS pripremljen je za rad s najvišom razinom ekonomičnosti, učinkovitosti i kvalitete. Napravljen upravo na način kako bi vaš laboratorijski sustav dobio ključnu informaciju na više laboratorijskih razina te učinkovitije optimizirao produktivnost i razmjenu znanja u sustavu.

Kako većina laboratorija tako je i vaš zasigurno bio suočen sa potrebom za pohranjivanjem velike količine podataka ali u skladu sa strogim propisima te postizanjem nivoa znatno veće kvalitete i učinkovitosti.

ProLab LIMS potpuno opremljen laboratorijski sustav za praćenje tijeka kritičnih parametara u cjelokupnom procesu od dobavljača do kupca, te prema samoj definiciji LIMS-a na razini tvrtke ili organizacije ostvaruje nekoliko ciljeva:

 • automatizaciju svakodnevnih rutinskih postupaka
 • standardizaciju postupaka koje laboratorij provodi uvođenjem odgovarajućih kataloga (postupci/analize, metode, mjerne jedinice...)
 • uvođenje sljedivosti svih postupaka
 • olakšava komunikaciju između sudionika (intralaboratorijska, unutar organizacija, vanjska)
 • mogućnost integracije s mjernom instrumentacijom prema potrebama laboratorija
 • uspostavlja sigurnosne mehanizme
O ProLab LIMS sofveru

Prilagođen je povezivanju sa drugim informacijskim sustavom ERP, te unutar RH sustavima SVIS i HPA važnim za trenutni prijenos informacija, bez obzira da li je ProLab LIMS postavljen kao samostalan sustav ili je povezan sa nekim drugim sustavom. Prilagođen je za prikupljanje i prijavu nacionalnih podataka Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA).

ProLab LIMS je uređen sukladno normama ISO 17025, ISO 9000, GLP, GMP te njegovom primjenom u cijelosti zadovoljava preporuke GALP sustava.

Višegodišnje iskustvo naše tvrtke, te također višegodišnje korištenje našeg LIMS sustava u velikim sistemima kao što su: Veterinarski Institut RH i sve njegove podružnice – veterinarski zavodi, kao i veterinarski zavodi u Banja Luci i Mostaru te Superlab iz Beograda.

Područja primjene:

 • veterinarski laboratoriji
 • laboratoriji prehrambene industrije
 • laboratoriji javnog zdravstva
 • kemijska i naftna industrija
 • farmaceutska industrija
 • monitoring sustavi
 • forenzički laboratoriji
 • neovisni ispitni laboratoriji
 • te mnogi drugi...

Automatizacija

svakodnevnih rutinskih postupaka

Standardizacija postupaka

koje laboratorij provodi uvođenjem odgovarajućih kataloga (postupci/analize, metode, mjerne jedinice...)

Integracije

s mjernom instrumentacijom prema potrebama laboratorija

Mogućnosti ProLab LIMS-a

Ključne karakteristike:

Evidencija

Zaprimanje i evidencija uzoraka dostavljenih na analize.

Označavanje

Označavanje i distribucija svih dostavljenih uzoraka od prijemne kancelarije prema laboratorijima.

Baza podataka

Jedinstvena baza podataka kupaca, uzoraka, standarda pretraživanja i laboratorijskih metoda.

Uzorci

Sadrži više od 800 grupa, 150 kategorija, 2000 uzoraka predefiniranih u programu.

Razine pristupa

Definirane razine pristupa podacima (zaštićeno lozinkama) na različitim razinama unutar programa, prema skupinama korisnika.

Praćenje uzoraka

Praćenje uzoraka u laboratorijima, odgovarajućim radnim nalozima i ostalom dokumentacijom koju propisuje dokumentacija sustava upravljanja i koju zahtijevaju laboratoriji.

Sigurnost

Siguran dvosmjerni protok informacija između laboratorija.

Uniformnost

Uniformnost izlaznih dokumenata iz svih laboratorija.

Ispis

Ispis rezultata pretraživanja na jednom mjestu, uz prethodnu šifriranu autorizaciju.

Arhiviranje

Ispis, dostupnost i arhiviranje rezultata pretraživanja i baza podataka sukladno normi /EN/ISO/IEC 17025.

Izvješća

Ispis uniformnih izvješća o pretraživanjima pod jedinstvenim brojevima.

Višejezičnost

Prilikom podnošenja izvještaja na svim razinama omogućena je višejezičnost.

Statistika

Statističku obradu podataka unesenih u internu bazu te jednostavna obrada podataka potrebnih za mjesečna/godišnja izvješća.

Slanje izvješća

Integrirani e-mail klijent sa mogućnošću slanja pojedinačnih ili grupnih PDF izvješća.

Povezivost

Povezivanje sa drugim informacijskim sustavima ERP,CRM i sl. važnim za trenutni prijenos informacija (npr. HPA, SVIS).

RAZINE PRISTUPA

Svaki korisnik ProLab - VetLab programa pristupa aplikaciji odabirom svojeg korisničkog imena i lozinke, koju mu dodjeljuje administrator sustava u laboratoriju. Unutar programa postoje različite razine pristupa s obzirom na dostupnost podataka. Osobe različitih funkcija imaju definiran pristup podacima, prema hijerarhiji u laboratoriju.

Administrator programa prema uputama uprave laboratorija dodjeljuje ovlasti za upisivanje, dodavanje i izmjene unutar programa, kao i za odobravanje i ispis dokumenata iz programa. Kroz više sigurnosnih razina program osigurava ispis samo pregledanih i odobrenih dokumenata. U program su uklopljeni potpisi ovlaštenih osoba u laboratoriju, a svi dokumenti ispisuju se sa zaglavljem u kojega je moguće uklopiti logo laboratorija i oznaku akreditacije.

RAZINE PRISTUPA

LISTA ZAPRIMLJENIH UZORAKA

Svaki korisnik može pristupiti listi zaprimljenih uzoraka, gdje su vidljivi osnovni podaci vezani uz uzorke. Podatke je moguće filtrirati prema različitim kriterijima (naziv uzorka, pošiljatelj, kupac, datum...), a za svaki uzorak vidljivo je u kojem je statusu (zaprimljen, u obradi, na čekanju, odbijen završen, odobren, izvješće ispisano). Svaki uzorak dostavljen u laboratorij dobiva svoj jedinstveni broj, a program omogućuje da se uzorak uputi na obradu u više laboratorija unutar sustava, ako je potrebno.

LISTA ZAPRIMLJENIH UZORAKA

OBRADA UZORAKA

Pri obradi uzorka korisnik odabire oderđeni uzorak pod jedinstvenim brojem sa liste i otvara mu se novi ekran, na kojem su specificirani zahtjevi za taj uzorak. Ovisno o razini pristupa i dodijeljenim odgovornostima u sustavu, korisnik može upisivati rezultate dobivene ispitivanjem/pretraživanjem.

Po obradi i završetku pretraživanja analitičar potpisuje unesene rezulate pod svojom lozinkom. Završetkom se mijenja status uzorka i izvješća te se postupak mora odobriti i od voditelja laboratorija. Ispis izvješća je onemogućen dok ono nije odobreno od osobe ovlaštene ispred uprave laboratorija. Za sve dokumente unutar aplikacije vidljivo je da li su ispisani ili nisu.

OBRADA UZORAKA

Matični dokumenti

Matični dokumenti sadrže podatke o laboratoriju i svim korisnicima programa, te slijedeće velike grupe podataka:

Adresar

U adresaru su upisani svi kupci, pošiljatelji, vlasnici, posjednici ili proizvođači uzoraka (predmeta) koji se zaprimaju u laboratorij na ispitivanje/pretraživanje, sa svim podacima bitnim za kontakt i suradnju.

Parametar pretraživanja

Laboratorij na ovom mjestu vodi popis parametara pretraživanja koje koristi u laboratoriju. Upis podataka zasniva na hijerarhijskom uređaju među podacima [parent-child].

Metode

laboratorij na ovom mjestu vodi popis ispitnih metoda koje koristi u laboratoriju. Podaci o svakoj metodi uključuju oznaku, naziv, parametar pretraživanja, mjernu jedinicu, reviziju i oznaku akreditacije.

Standardi

Svaki uzorak dostavljen u laboratorij pretražuje se po određenom standardu. Koji standard pretraživanja će se primjeniti laboratorij može odrediti samostalno, ili kreirati standarde pretraživanja na temelju zakonske regulative. Standardi pretraživanja vezeni su uz metode pretraživanja.

Grupe - uzorci

Sadrže popis uzoraka koji su vezani na grupe uzoraka. Program sadrži više od 800 grupa sa 2300 različitih uzoraka. Svaki uzorak koji još ne postoji u bazi podataka moguće je kontrolirano unijeti u program i pridružiti grupi uzoraka. Uzorci se pridružuju određenoj kategoriji i standardima pretrživanja.

Statistika

program omogućava praćenje svih postupaka u laboratoriju te pregled i ispis istih sortiran prema različitim parametrima (parametru, metodi, standardu, uzorku, grupi, kupcu, području...) za izabrano vremensko razdoblje.

Zanima Vas LIMS rješenje za Vaš laboratorij?

Obratite nam se sa povjerenjem!

Kontakt

Korisnici ProLab sustava su prepoznali naš trud te da uz njihovu pomoć kroz korisne informacije dođemo do proizvoda zavidne kvalitete LIMS sustava. Naši korisnici znaju da postizanje uspjeha je dvosmjerna ulica pa stoga naša tvrtka tretira svakog korisnika kao prijatelja, kolegu sa posebnim potrebama i zahtjevima.

Naše proizvode i usluge koriste:

Hrvatski veterinarski institut
Slaven d.o.o Veterinarski zavod Banja Luka
Sample Control d.o.o.
ISO 9000
Javna ustanova Veterinarski Zavod Hercegovačko-neretvanske županije