Mathema d.o.o. - Križevci
Internet trgovina

Zakonski propisi u internet trgovini

22. veljača  2018.

Zakonski propisi u internet trgovini
Kao da se svi u zadnje vrijeme brinu samo oko GDPR-a! OK, kazne su rigorozne, uredba vrlo kompleksna zbog brojnih mjera koje propisuje i na kraju, potrebna je velika stručnost kod primjene tog zakona. No, zbog navedene Uredbe ne smijemo zanemariti postojeće zakone kojima podliježu Internet trgovine. Obzirom da se mnogo piše u zadnje vrijeme isključivo o GDPR-u, malo ćemo vas podsjetiti i na te zakone.

Zakon o trgovini

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o elektroničkoj trgovini

Zakon o obveznim odnosima

Svaka Internet trgovina mora imati istaknute slijedeće zakonske obaveze:

- Puni naziv i svi obavezni podaci pravne osobe u čijem je vlasništvu internet trgovina

- Istaknuti Obrazac za jednostrani raskid ugovora

- Navedene Opće uvjete poslovanja

- Informacija o Zakonskom jamstvu trgovca za materijalni nedostatak proizvoda

- Jasan naputak o pisanju prigovora

Cijene koje su istaknute u internet trgovini trebaju biti u skladu sa Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga. Jasno istaknite akcije, neke posebne uvjete ako postoje, te robu s greškom.

Tvrtka ili obrt u čijem je vlasništvu internet trgovina treba biti definiran kao gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe te pružanja usluge u trgovini. Pod djelatnosti treba registrirati trgovinu na malo preko pošte ili interneta i usluge informacijskog društva.

Isto tako, prema Pravilniku, trgovac mora osigurati odgovarajuće skladištenje robe i dužan je osigurati za tu robu skladište, te iz tih razloga mora podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta (nije potrebno ako nudite samo usluge). No, ukoliko će vaša djelatnost obavljati prodaju robe na način „drop ship narudžba“ (način prodaje u kojem prodavatelj ne drži robu na skladištu, nego nudi proizvode na svojoj internet trgovini, zaprima narudžbe od kupaca, te ih prosljeđuje direktno u tvornicu ili veleprodajni centar koji tada šalju robu direktno kupcu) nije potrebno podnositi navedeni zahtjev.

Dobro provjerite regulativu, jer možda na neke od navedenih zakona niste dobro obratili pažnju!