Kako napisati meta opis za ponudu u web shopu?

Meta opis u web shopu – Izrada web shopa uključuje angažman vlasnika. Nakon dobro pripremljenog poslovnog plana slijedi prikupljanje materijala za što bolju prezentaciju ponude u web shopu. Lijepe i kvalitetne slike koje će što bolje kupcu prikazati sve prednosti vašeg proizvoda. Snimiti pokoji video sa uputama i savjetima za korištenje. Ali da bi otvaranje web trgovine dobila smisao, najprije vaša ponuda treba privući kupce. Gdje će kupci prvo dobiti informaciju o ponudi vašeg web shopa ili vaših artikala? Na tražilici, prilikom traženja ponude takvih proizvoda. Nakon upita, tražilica će ponuditi nekoliko stotina tisuća rezultata. Kako da link sa vašom ponudom postane atraktivan potencijalnom kupcu i da on klikne na njega, ovisit će o nekoliko redaka ispod linka – o tzv. meta opisu. I dok će korisnik dobiti samo naznaku onog što nudite iz naslova i URL-a, meta opis će mu dati točnije informacije. Meta opis se sastoji od maksimalno 155 karaktera. Nalazi se ispod title taga, naslova, i zelenog linka ispod naslova. Tih 2 ili 3 reda opisa proizvoda su uglavnom ključni podaci koji će privući kupca da klikne na link iznad njega. Meta opis u web shopu daje podatke o tom proizvodu, njegove prednosti ispred sličnih proizvoda te poziva na akciju. Pogrešna je pretpostavka da Google koristi algoritme meta opisa kod rangiranja. On treba biti relevantan ključnim riječima, URL strukturi stranice i title tag-u. Jedno od pravila kod pisanja meta opisa (osim veličine od 155 karaktera) je i da bude jedinstven.

Ove parametre bi trebali uzeti u obzir kod pisanja kvalitetnog meta opis u web shopu:

• Fokusirajte se na to da meta opis sadrži podatke o tome što nudite i zašto bih ja kupio od vas taj proizvod; istaknite koje pogodnosti mu ovaj proizvod može donijeti

• Koristite u meta opisima riječi poput: klikni, provjeri, pronađi, kupi

• Koristite u njima i ključne riječi koje će Google boldati kako bi korisniku olakšala brzu provjeru podataka što proizvod nudi

• Istaknite posebne ponude u opisu ako ih nudite, poput besplatne dostave, popusta ili akcijskih cijena – takve ponude posebno privlače kupce

• Trudite se biti dinamični u pisanju meta opisa – dosadni opisi neće privući pažnju korisnika

• Nemojte zaboraviti u opisu se obraćati korisnicima, umjesto da sebe stavljate u prvi plan Svakako imajte na pameti da je meta opis vaš najbolji prodajni agent na tražilici. Naravno, taj posao je puno lakše odraditi kad se radi o web trgovinama sa manjim brojem artikala. Što sa onim od nekoliko desetaka tisuća artikala? Kako napraviti toliki broj jedinstvenih meta opisa? To je naravno gotovo nemoguće. Bez obzira što se taj posao neće odraditi pojedinačno, Google će sam generirati opis iz podataka o proizvodu. Ono što se u tom slučaju događa su duplicirani meta opisi ukoliko vaša web trgovina sadrži ponudu npr. tehničke robe koja se nalazi i u mnogim drugim web trgovinama. Duplicirani meta opisi neće vašu ponudu dobro plasirati na tražilicama i stoga kupcima nećete biti vidljivi. E u tom slučaju vas savjetujemo da se obratite nama! Meta opisi će uvijek biti prisutni na tražilici. Što prije naučite kako ih napisati, prije ćete se bolje rangirati na tražilici.